Veelgestelde Vragen - Erven

Wat is een testament?
Een testament is een notariële akte waarin u kunt vastleggen wat er met uw nalatenschap moet gebeuren na uw overlijden. Een testament moet dus bij de notaris worden opgemaakt. Iedereen die 16 jaar of ouder is (en over zijn verstandelijke vermogens beschikt), kan een testament maken. U kunt het testament tijdens uw leven wijzigen.
Wat gebeurt er met mijn nalatenschap als ik geen testament heb laten opmaken?
Dan wordt de nalatenschap verdeeld volgens de wet en geldt het wettelijk versterferfdeel. Wanneer u een testament opmaakt, benoemt u zelf de erfgenamen. U bepaalt dan zelf wie iets krijgt.
Wat is het verschil tussen een erfdeel en een legaat?
Een erfdeel is een erfportie en dit hoeft niet in een testament geregeld te worden. Een legaat is een vorderingsrecht, bijvoorbeeld een woning en/of geld en dat moet testamentair geregeld worden.
Ik wil één van mijn kinderen onterven. Hoe moet ik dat doen?
Door het laten maken van een testament. Daarin zijn twee mogelijkheden: of het uitdrukkelijk onterven van het kind of het uitdrukkelijk noemen van de andere kinderen of de andere te benoemen erfgenamen.
Wat is een codicil en wat kan ik daarin regelen?
Een codicil is een gedagtekend en geheel met de hand geschreven stuk waarin u bijvoorbeeld lijfskleding, inboedel en sieraden kunt nalaten.
Ik ben in een nalatenschap de executeur. Wat moet ik doen en wat zijn mijn rechten en plichten?
Een executeur heeft onder andere als taak de nalatenschap te beheren, legaten af te geven en alle schulden van de nalatenschap te voldoen.
Mijn oma is overleden. Ik heb recht op een erfdeel. Maar het bedrag waar ik recht op heb is veel groter dan het bedrag dat ik krijg. Mijn tante heeft recht op hetzelfde bedrag, maar zij krijgt meer. Hoe zit dat?
Vanwege de erfbelasting krijgt u minder dan het bedrag waar u recht op hebt. Hoe verder iemand van de erflater afstaat, hoe hoger het percentage erfbelasting wordt.