Veelgestelde Vragen - Huis & Hypotheek

Kan de verkoper of de makelaar mij verplichten met een bepaalde notaris te werken?
Wie betaalt, bepaalt. Normaal zijn de kosten voor de koper. De koper mag de notaris kiezen. Een uitzondering ontstaat als de verkoper voor het tekenen van de koopovereenkomst zijn eis van de notaris kenbaar heeft gemaakt. Dan is de keuze van de notaris een onderdeel van de koop geworden. Vaak zie je bij losse verkoop uit grote verhuurde projecten dat er gebruik wordt gemaakt van een projectnotaris. Deze notaris begeleidt de verkoop van het totale project. Als de verkoper de kosten betaalt, zoals dat bij nieuwbouw heet "vrij op naam", dan is de keus voor de notaris weer voor degene die betaalt.
Kan ik voor verschillende akten verschillende notarissen kiezen?
Het kan gebeuren dat de levering bij de ene notaris plaatsvindt en de hypotheek bij de andere notaris. Dat komt vaak voor bij nieuwbouw. Zeker als het nieuwbouwproject aan de andere kant van het land is, wordt er vaak voor gekozen om de hypotheek bij de notaris in de buurt te laten passeren.
Moet ik altijd zelf aanwezig zijn bij het tekenen van een leveringsakte of een hypotheekakte?
Voor het tekenen van een hypotheekakte moet de geldnemer altijd aanwezig zijn. Het is mogelijk dat de hypotheek gevestigd kan worden met een notariële volmacht. Dit is een volmacht die bij een notaris gepasseerd is. Indien dit een buitenlandse notaris is, dan moet er een vertaling bijgevoegd zijn, vertaald door een beëdigd tolk. Voor het tekenen van de leveringsakte kan volstaan worden met een volmacht met een gelegaliseerde handtekening. Zowel de kopers als de verkopers kunnen van zo'n volmacht gebruikmaken.
Waarom gaan de levering en de hypotheek via een notaris?
In de leveringsakte worden allerlei zaken nader geregeld tussen de koper en de verkoper die reeds zijn vastgelegd in de koopovereenkomst. Later mogen er geen onduidelijkheden ontstaan over de afspraken. Verder bestaan er nog allerlei wettelijke verplichtingen, die de notaris als geen ander kent. De leverings- en hypotheekakten worden ingeschreven in de openbare registers van het kadaster. Daar kan iedereen tegen betaling alle gegevens opvragen omtrent de rechtstoestand van onroerende zaken. Ook andere registergoederen (schepen en vliegtuigen) zijn daar na te vragen. Een andere reden waarom een notaris moet worden ingeschakeld, is dat de verkoper er zeker van moet zijn dat het geld voor de verkoop tijdens de overdracht aanwezig is. De koper wil er daarentegen van overtuigd zijn dat de onroerende zaak niet belast is met hypotheken en/of beslagen. De betaling van een registergoed gaat contant of door middel van een hypothecaire geldlening.