Levenstestament

Een testament werkt alleen na het overlijden van iemand. Hierin is vastgelegd wat uw wensen zijn na het overlijden. Wilt u echter iets regelen voor de situatie dat u nog in leven bent dan kunt u ook een levenstestament opstellen. Dit kan van groot belang zijn indien u niet meer zelf kan handelen door bijvoorbeeld een ongeluk of door ziekte.

U wijst in uw levenstestament iemand aan die uw zaken moet behartigen bijvoorbeeld indien u dit zelf niet meer kan of wil doen. U kunt zelf bepalen wanneer de volmacht ingaat en zal eindigen.

Met een volmacht geeft u iemand anders de mogelijkheid om namens u bepaalde (rechts)handelingen te verrichten. Deze persoon mag uitsluitend handelen conform de bevoegdheden die u heeft gegeven. Hierbij blijft u zelf bevoegd tot alles waarvoor u de volmacht heeft gegeven. In geval u alleenstaande bent kunt u ook denken aan een medische volmacht; Wie is het aanspreekpunt voor de arts als u zelf niet meer in staat bent die beslissingen te nemen.

Een volmacht kan te allen tijde door u worden herroepen of worden gewijzigd, tenzij u de volmacht onherroepelijk heeft gemaakt.

In uw levenstestament kunt u ook aangeven hoe u bepaalde zaken geregeld wenst te hebben. Het gaat hier om persoonlijke wensen zoals: uitvaartwensen, huisdieren, schenkingen, verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen.

U bent vrij in de vorm waarin u uw levenstestament opstelt, maar het is verstandig om dit notarieel vast te leggen. De notaris geeft namelijk zakelijke en deskundige advies en is bekwaam in het opstellen van akten. Bovendien wordt een notarieel levenstestament geregistreerd in het Centraal Levenstestamentenregister, waardoor het duidelijk is of iemand een levenstestament heeft gemaakt of niet.