Wat is estate planning?

Inleiding

‘Estate’ is het Engelse woord voor nalatenschap. Het begrip estate planning is afkomstig uit de Verenigde Staten. Het staat voor de advisering die zich richt op de juridische en fiscale begeleiding van de overgang van (familie)vermogens.

Doel van Estate planning

Estate planning heeft tot doel om een nalatenschap zo fiscaal aantrekkelijk als mogelijk is over te dragen aan de erfgenamen. Stijgende beurskoersen, de ontwikkelingen op de woningmarkt en het gunstige economische klimaat hebben een behoorlijke uitwerking gehad op de Nederlandse familievermogens. De druk van de erfbelastingen op het over te dragen vermogen is toegenomen. Daarom is er behoefte aan het opzetten van constructies om een nalatenschap zo fiscaal aantrekkelijk als mogelijk is, over te laten gaan.

Financial planning

Financial planning is een onderdeel van estate planning. Financial planning ofwel financiële planning heeft te maken met vermogensbeheer, pensioenregelingen op lange termijn en de gewenste bestedingsruimte. Het totaal van de belastingdruk van de successiewet en de inkomstenbelasting speelt een centrale rol hierin.
Bij financial planning gaat het erom de nalatenschap zo klein mogelijk te maken, zodat de erfgenamen minder erfbelastingen hoeven te betalen. Bij de planning gaat het vaak om een schenking. Hierbij moet rekening gehouden worden met het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht en het fiscaal recht. Het gaat dan om vragen als:

  • Moet u uw huwelijkse voorwaarden wijzigen of niet?
  • Kunt u het beste tijdens leven uw vermogen overdragen? Van groot belang is dat de te treffen regelingen goed op elkaar aansluiten.

In dit onderdeel van de website worden een aantal hoofdlijnen geschetst op het gebied van estate planning. Na het lezen ervan zal het u duidelijk zijn geworden, dat het hier geen eenvoudige materie betreft.

De notaris is een veelzijdig jurist. Hij is de deskundige bij uitstek met een voorlichtende taak op breed terrein. Zijn meerwaarde ligt in het combineren van zowel juridische als fiscale aspecten. U mag van hem verwachten dat hij u wijst op alle gevolgen van uw opdracht.