Vereniging van Eigenaren

In 2007 viel bij 460.000 eigenaren van een flat, etage, portiekwoning of appartement een krant in de bus die voor een belangrijk deel is gewijd aan de verplichting van verenigingen van eigenaren om uiterlijk per 1 mei 2008, een reservefonds te hebben voor onderhoud aan het gezamenlijk eigendom. De krant is een initiatief van de belangenvereniging VvE Belang. De verplichting een reservefonds te hebben staat al in de wet en geldt met onmiddellijke ingang voor nieuwe verenigingen en met uitgestelde werking tot 1 mei 2008 voor de ten tijde van de wijziging al bestaande verenigingen.
Daarnaast moet de Vereniging van Eigenaren ook zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel en moet er een bankrekening zijn ten name van de Vereniging van Eigenaren. In boek 5 BW is sinds 1 mei 2005 een verplichting voor de notaris opgenomen om bij het bestuur van de VvE een overzicht op te vragen van de omvang van het reservefonds en de eventuele achterstallige bijdragen van de verkoper (waar de koper aansprakelijk voor is). Dit overzicht moet aan de akte worden gehecht.