Welke kosten zijn verbonden aan het kopen van een huis?

De koop van een huis brengt naast de koopsom ook extra kosten met zich mee. Zoals hiervoor al vermeld zijn in veel gevallen die kosten voor de koper (kosten koper). Soms neemt de verkoper ze voor zijn rekening (vrij op naam).
Voor de werkzaamheden die van een notaris bij een leverings- of hypotheekakte mogen worden verwacht, gelden minimum- en maximumtarieven, gerelateerd aan de koopsom dan wel de hoofdsom van de geldlening.