Huwelijk over de grenzen

Deze informatie gaat over het huwelijksvermogensrecht in internationaal verband. De belangrijkste regels van het hiermee samenhangende Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 worden in dit onderdeel uiteengezet. Van bijzonder belang hierbij is de regeling van de rechtskeuze.
Deze informatie is bestemd voor mensen die getrouwd zijn of van plan zijn te trouwen. De informatie is vooral belangrijk voor diegenen van wie het (aanstaande) huwelijk internationale aspecten vertoont.
De informatie geldt vooralsnog niet voor geregistreerde partners, van wie het geregistreerde partnerschap internationale aspecten vertoont. Ook ten aanzien van echtparen van hetzelfde geslacht van wie het huwelijk internationale aspecten vertoont, is nog niet duidelijk of het verdrag van toepassing is.