Suriname Praktijk

De Suriname Praktijk

Indien u voornemens bent onroerend goed (een huis of perceel) in Suriname te kopen of te verkopen, is het van belang dat u goed bent ingelicht over de regels die daar gelden voor zo een transactie. Welke papieren heeft u nodig voor een koop/verkoop? Hoe voorkomt u dat u na (aan)betaling van de koopsom alsnog met lege handen achterblijft? Op welke manier moet betaling plaatsvinden (ofwel hoe krijgt u uw geld)? Wie moeten allemaal meetekenen voor de verkoop?

Twee voorbeelden ter illustratie

Meneer Soender heeft in 1980 een huis in Suriname gekocht op zijn naam. Hij is getrouwd met mevrouw Soender. In 2004 besluit hij het huis te verkopen aan meneer Tjander. Moet mevrouw Soender meewerken aan de verkoop of mag meneer Soender alleen handelen? Van belang is hier of meneer en mevrouw Soender in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. Indien dat het geval is zal mevrouw Soender mee moeten werken aan de verkoop.

Stel: u koopt een perceel in Suriname, omdat u plannen heeft om na het bereiken van uw pensioengerechtigde leeftijd terug te keren naar Suriname, om daar uw oude dag te slijten. U droomt al van dat prachtige huis, dat u zult laten bouwen. Iemand heeft een perceel (titel grondhuur of erfpacht) te koop aangeboden en het lijkt u wel wat. De koopovereenkomst wordt spoedig gesloten en u doet een aanbetaling voor de overdrachtskosten.
Groot is dan ook de teleurstelling als u in Suriname arriveert om de transactie af te ronden en de notaris daar u meedeelt dat het perceel niet op uw naam kan worden geplaatst, omdat u niet de Surinaamse nationaliteit heeft en ook geen plannen heeft om op korte termijn in Suriname te gaan wonen.
Een dergelijke teleurstelling kan u bespaard blijven als u, voordat u een besluit neemt, eerst wat informatie inwint.

Overlijden

En wat als u al een huis in Suriname heeft. Wat gebeurt er met dit huis als u komt te overlijden? Moet u een testament in Nederland maken of in Suriname? Moeten uw erfgenamen successierecht betalen in Suriname als zij het huis erven en hoe zit het met de belastingen hier in Nederland? En wat als u zelf in Nederland woont en een perceel in Suriname erft. Welke stappen moet u ondernemen om de nalatenschap daar af te wikkelen?

Dit zijn allemaal vraagstukken waarmee personen die banden hebben met het buitenland, vroeg of laat te maken krijgen. Het is wel zo prettig, indien u de mogelijkheid heeft om dichtbij huis informatie in te winnen of zaken geregeld te krijgen.

 

Diensten

U kunt bij ons terecht voor onder meer:

 1. advies over de in Suriname geldende regel op onder andere het gebied van onroerend goed, familierecht en erfrecht (waaronder boedels);
 2. advies over documenten die u vanuit Suriname nodig of omgekeerd in Suriname nodig zal hebben als u een zaak wilt regelen;
 3. het opmaken van bepaalde documenten zoals: volmachten voor aankoop of verkoop;
 4. beheervolmachten;
 5. boedelvolmachten;
 6. overeenkomsten (o.a. koopovereenkomsten)
 7. bereidverklaringen enz. enz.
 8. het opvragen van documenten (indien noodzakelijk voorzien van een Apostillestempel), zoals: geboorteakten;
 9. verklaringen van ongehuwd zijn;
 10. stamboom;
 11. akte van overlijden;
 12. uittreksels van het hypotheekkantoor enz. enz.;
 13. het begeleiden van onroerend goed transacties in Suriname, waardoor u zelf niet naar Suriname hoeft af te reizen;
 14. het afwikkelen van Surinaamse boedels (door overlijden of echtscheiding);
 15. legalisatie van uw handtekening op stukken die u moet ondertekenen en die uit Suriname komen;
 16. het geven van fiscale adviezen (moet u hier belasting betalen of in Suriname);
 17. Onze dienstverlening is primair gericht op onroerend goed transacties, daar deze transacties het meest voorkomen. Maar ook met vragen over bijvoorbeeld het personen-, familie- en erfrecht en ondernemingsrecht in Suriname, kunt u bij ons terecht.

 

De werkwijze is over het algemeen dat cliënten, na telefonisch een afspraak te hebben gemaakt, langskomen voor een bespreking en hun verhaal doen. Aan de hand daarvan wordt bepaald of, en in hoeverre, wij de cliënt zelf van dienst kunnen zijn of dat wij de cliënt doorverwijzen naar bijvoorbeeld een advocaat.

Zo is het mogelijk dat een onroerend goed transactie of een boedelscheiding vanuit Nederland helemaal wordt voorbereid en begeleid voor de notaris in Suriname zodat cliënten zelf niet naar Suriname hoeven (let wel de ondertekening van de akte van overdracht of scheiding en deling zelf, moet altijd in Suriname plaatsvinden, maar u hoeft zelf niet in persoon daar aanwezig te zijn). Het kan ook dat onze dienstverlening slechts bestaat uit het verschaffen van informatie en dat cliënten daarmee zelf op pad gaan.

Om de dienstverlening te optimaliseren, onderhouden wij nauwe contacten met meer notariskantoren in Suriname zelf. Op deze manier kunnen wij cliënten van actuele informatie voorzien en ook snel over de informatie, die hier in Nederland niet voorhanden is, beschikken.

Heeft u dus een vraag over vermogen in Suriname? Schroom niet om contact met ons op te nemen.