Ondernemer en huwelijk

Welke huwelijkse voorwaarden zijn geschikt voor een ondernemer? Die vraag kan op verschillende manieren beantwoord worden. Met het oog op de zakelijke risico’s zal de notaris misschien aanraden om de niet-ondernemende echtgenoot een goede kans op vermogensvorming of -toename te geven.
Loopt het fout met de onderneming, dan is het vermogen bij de echtgenoot ‘veilig’ gesteld en staat niet het gehele vermogen van beiden op het spel. Gaat het met het huwelijk echter mis, dan kan het voor de ondernemer nare gevolgen hebben als de andere echtgenoot bevoordeeld is als gevolg van de huwelijkse voorwaarden en de feitelijke uitwerking daarvan. Zeker ook wanneer beide echtgenoten in de onderneming werkzaam zijn is het maken en naleven van goede huwelijkse voorwaarden van belang. Aan elke ex-echtgenoot moet een rechtvaardig bedrag toekomen. Het mag niet zo zijn dat een partner veel (immateriële) diensten aan de groei en bloei van de onderneming heeft verleend, zonder dat in een financiële regeling beloond te zien.

Huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk

Het is ook mogelijk om tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden te maken of bestaande huwelijkse voorwaarden te wijzigen. Het blijft het verstandigst om vóór het huwelijk de diverse mogelijkheden en risico’s te overwegen en zo nodig huwelijkse voorwaarden te maken.

Huwelijkse voorwaarden opheffen

Het komt vaak voor dat echtparen die van mening zijn dat de persoonlijke en zakelijke risico’s tot het verleden behoren, de huwelijkse voorwaarden opheffen en terugkeren naar hun algehele gemeenschap van goederen. Dit kan ook vanuit het oogpunt van successieplanning aan te bevelen zijn.

Actualiteit

Niet alleen de wet verandert, maar ook uw privésituatie, uw vermogen of uw ondernemingsvorm. Zo’n verandering kan tot gevolg hebben dat uw huwelijkse voorwaarden niet meer geschikt voor u zijn. Laat van tijd tot tijd de notaris bekijken of het nodig is aanpassingen te maken.