Notaris

Ondernemingsvormen, de BV en vereniging en stichting

Ondernemingsvormen

Een belangrijke vraag bij het opzetten van een onderneming (en ook bij veranderingen in de onderneming) is in welke vorm u de onderneming wilt uitoefenen.

Oprichting BV

Veel ondernemingen hebben de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV).

Vereniging en Stichting

Niet alleen voor een onderneming zetten mensen een organisatie op, maar voor de meest uiteenlopende doelen.