Suriname Praktijk

Onroerend goed kopen of verkopen in Suriname

Bij de Surinamepraktijk kunt u onder andere denken aan de begeleiding bij het kopen en verkopen van onroerend goed gelegen in Suriname, het begeleiden bij de oprichting van stichtingen in Suriname, het afhandelen van boedelzaken, het opstellen van verschillende soorten volmachten, het legaliseren van documenten, het laten uitvoeren van taxaties, het laten opmaken van perceelskaarten met perceelsID en het opvragen van bepaalde stukken in Suriname.

Wij kunnen meer en u kunt altijd bellen en uw vraag aan ons voorleggen.

Wij werken samen met notarissen in Suriname en u hoeft dus niet naar Suriname af te reizen om uw zaken daar te regelen of naar Nederland af te reizen als u in Suriname bent.

De werkwijze is over het algemeen dat cliënten, na telefonisch een afspraak te hebben gemaakt, langskomen voor een bespreking en hun verhaal doen. Als het alleen een adviesgesprek is zijn daar kosten aan verbonden. Als er een zaak uit voortkomt betaalt u geen advieskosten. Aan de hand van het gesprek wordt bepaald welke werkzaamheden wij voor u kunnen verrichten dan wel in hoeverre wij de cliënt zelf van dienst kunnen zijn of dat wij de cliënt doorverwijzen naar bijvoorbeeld een advocaat.

Vraagstukken

Stel dat u al een huis in Suriname heeft. Wat gebeurt er met dit huis als u komt te overlijden? Moet u een testament in Nederland maken of in Suriname? Moeten uw erfgenamen erfbelasting betalen in Suriname als zij het huis erven en hoe zit het met de belastingen hier in Nederland? Hoe zit het als u zelf in Nederland woont en een perceel in Suriname erft. Welke stappen moet u ondernemen om de nalatenschap daar af te wikkelen?
Dit zijn allemaal vraagstukken waarmee personen die banden hebben met het buitenland, vroeg of laat mee te maken krijgen. Het is wel zo prettig, indien u de mogelijkheid heeft om dichtbij huis informatie in te winnen of zaken geregeld te krijgen. Wij kunnen u daarbij van dienst zijn.

Om de dienstverlening te optimaliseren, onderhouden wij nauwe contacten met notarissen in Suriname. Op deze manier kunnen wij cliënten van actuele informatie voorzien en ook snel over de informatie, die hier in Nederland niet voorhanden is, beschikken.

Aan- en verkoop van huizen en percelen.

Indien u voornemens bent onroerend goed (een huis of perceel) in Suriname te kopen of te verkopen, is het van belang dat u goed bent ingelicht over de regels die daar gelden voor zo’n transactie. Welke papieren heeft u nodig voor een koop/verkoop? Hoe voorkomt u dat u na (aan)betaling van de koopsom alsnog met lege handen achterblijft? Op welke manier moet betaling plaatsvinden (ofwel hoe krijgt u uw geld)? Wie moeten allemaal meetekenen voor de verkoop?
Kunt u als Nederlander wel een onroerende zaak in Suriname kopen of niet?

Het is mogelijk dat een onroerend goed transactie of een boedelscheiding vanuit Nederland helemaal wordt voorbereid en begeleid voor de notaris in Suriname zodat cliënten zelf niet naar Suriname hoeven (let wel de ondertekening van de akte van overdracht of scheiding en deling zelf, moet altijd in Suriname plaatsvinden, maar u hoeft zelf niet in persoon daar aanwezig te zijn). Het kan ook dat onze dienstverlening slechts bestaat uit het verschaffen van informatie en dat cliënten daarmee zelf op pad gaan.

Boedelzaken

De Surinamers zijn vanuit Suriname naar landen als de VS, Belgie, Aruba, Curacao en Nederland vertrokken. Een deel van de familie woont nog in Suriname. In Suriname kennen wij nog steeds boedelsituaties indien de overledene langere tijd daar woonde. Bij overlijden vallen bezittingen in een boedel. Boedelzaken afhandelen is heel vaak een tijdrovende zaak en daarbij kunnen wij als kantoor helpen in samenwerking met notarissen in Suriname.

Volmachten

Om zaken in Suriname of Nederland af te handelen worden er heel vaak volmachten gegeven. Wij maken volmachten die geldig zijn in Suriname en Nederland. Wij hebben kennis en ervaring over de inhoud van de volmachten. Ook belangrijk is om de klanten te behoeden voor het maken van fouten bij de toekenning van volmachten. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de klant gevraagd is of geadviseerd is om een onherroepelijke volmacht te geven. Wij leggen de consequenties goed uit bij het opmaken en verlenen van volmachten en maken volmachten op maat.
Wij kunnen er ook voor zorgen dat de volmachten worden gemaild naar de notaris in Suriname zodat die er direct mee aan de slag kan gaan, aangezien het wordt verstuurd door de notaris.
Tevens kunnen wij uw uittreksel opvragen bij de gemeente en sturen naar de notaris in Suriname, hetgeen nodig is om bepaalde volmachten te kunnen gebruiken.

Legalisaties

Bij legalisaties gaat het er om dat iemand in het bijzijn van de notaris een handtekening op een document moet zetten. Om er zeker van te zijn dat de juiste persoon de handtekening zet, wordt vereist dat de persoon de handtekening laat legaliseren door een notaris. Wij kunnen dat verzorgen en ook gelegaliseerde documenten verzenden naar Suriname zodat de notaris daar of de persoon in Suriname direct ermee aan de slag kan.

  • Het bovenstaande zijn de vaak voorkomende diensten die wij aanbieden. Maar u kunt bij ons ook terecht voor onder meer:
  • advies over de in Suriname geldende regels op onder andere het gebied van onroerend goed, familierecht en erfrecht (waaronder boedels);
  • advies over documenten die u vanuit Suriname nodig of omgekeerd in Suriname nodig zal hebben als u een zaak wilt regelen;
  • het opmaken van bepaalde documenten zoals: overeenkomsten (o.a. koopovereenkomsten), bereidverklaringen enz. enz.
  • het opvragen van documenten (indien noodzakelijk voorzien van een Apostillestempel), zoals: geboorteakten, verklaringen van ongehuwd zijn, stamboom, akte van overlijden, uittreksels van het hypotheekkantoor enz.